Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 20.02.2020 r.


Zapraszamy mieszkańców gminy Kcynia na doroczne spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego, oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kcynia (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy Kcynia, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, seniorów) na doroczne spotkanie informacyjno-konsultacyjne.
Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

W programie spotkania:

Część I – Informacyjna:

1. Przedstawienie głównych założeń LSR (cele, przedsięwzięcia oraz możliwości wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw realizowanych przez różne grupy: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, sektor publiczny oraz mieszkańców) oraz stanu realizacji LSR.
2. Planowane przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 r.
3. Wspierające działania LGD, tj. pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji oraz ich harmonogram.

Część II – Konsultacyjna:

Dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji – uwagi i propozycje mieszkańców.

W trakcie spotkania poczęstunek produktem lokalnym.

Data: 9 marca 2020 r. (poniedziałek), godzina 15.00 – 16.30
Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić pod numerami telefonów:
- LGD: 607 822 019, lub
- Urząd Miejski w Kcyni: 52 589 37 30 (p. Ewa Hałas)
do 05.03.2020 r. włącznie. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2020 Wszelkie prawa zastrzezone.